Skip to main content

O pracowni

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, dendrologii, architektury, gospodarki przestrzennej i urbanistyki.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu ogrodów przydomowych, terenów zieleni miejskiej oraz terenów objętych ochroną konserwatorską i przyrodniczą. Jako Certyfikowani Inspektorzy Drzew, specjalizujemy się w inwentaryzacjach zieleni, opiniach i ekspertyzach dendrologicznych. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru  Terenów Zieleni SITO/NOT. Prowadzimy procesy formalnoprawne związane z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń.

Współpracujemy z konstruktorami, inżynierami drogowymi, sanitarnymi i elektryki, specjalistami nauk przyrodniczych. Dzięki pracy w interdyscyplinarnym zespole stale się rozwijamy i  zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wykonanie powierzonych nam zadań.

Nasze wartości

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za prowadzone projekty: dzielmy się wiedzą i doświadczeniem, planujemy i nadzorujemy poszczególne etapy prac i realizacji. Obserwujemy i analizujemy, wyciągamy wnioski, odnajdujemy najlepsze rozwiązania projektowe. Tworzymy zrównoważone projekty, których rozwiązania wspierają zielono-błękitną infrastrukturę miast, zwiększają odporność przyrody na zmiany klimatu i bioróżnorodność.

Doświadczenie

Nasze działania opieramy na kreatywnych i indywidualnych rozwiązaniach projektowych. Naszą wiedzę potwierdza ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte nad projektami i realizacjami ogrodów prywatnych, terenów zieleni publicznej i zieleni zabytkowej o różnych skalach wielkości.

Rozwój i ciekawość

W pracach projektowych nie boimy się rezygnacji z utartych schematów na rzecz rozwiązań stworzonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników / inwestorów oraz funkcji aranżowanej przestrzeni. Stale poszukujemy nowej wiedzy i poszerzamy swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach i konferencjach branżowych.

Nasz zespół

architektka krajobrazu

Emilia Chęć

Absolwentka architektury krajobrazu i historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Certyfikowana Inspektorka Drzew i Inspektorka Nadzoru Terenów Zieleni, ukończyła liczne kursy nt. drzew w mieście i specjalistyczne szkolenia błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu. Od ponad 10 lat projektantka i koordynatorka wielobranżowych projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych, zabytkowych założeń parkowych i ogrodów prywatnych. Współautorka nagradzanych prac w ogólnopolskich konkursach architektonicznych.

 

architektka krajobrazu

Katarzyna Szczypior

Absolwentka architektury krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edukatorka „drzewna”, Certyfikowana Inspektorka Drzew oraz Inspektorka Nadzoru Prac w terenach zieleni, członkini zespołu doradczo-opiniującego ds. przyrody przy prezydencie Miasta Lublin. Od 2005 r. pracuje zawodowo jako architektka krajobrazu, jest współautorką wielu nagradzanych projektów. Poza pracą zawodową – autorka licznych instalacji w przestrzeni miasta oraz w środowisku naturalnym (czasowe interwencje/landart).
architektka

Katarzyna Szczęsna

Absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Lubelskiej. Od 2014 roku – uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Od ponad 15 lat projektuje budynki jednorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej. Specjalizuje się w projektowaniu szeroko rozumianych przestrzeni edukacyjnych – łącząc w projektach elementy zabawy, zagadki i edukacji. Z zaciekawieniem przygląda się przyrodzie, poszukując połączeń i wspólnych obszarów działania dla architektury i architektury krajobrazu.
architektka

Katarzyna Bezpalko

Absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Lubelskiej. Od 2015 roku pracuje zawodowo, od 2021 – uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Posiada doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Prowadzi Fundację Rozwoju Architektury i Budownictwa która specjalizuje się w doradztwie budowlanym, pomocy prawnej i edukacji w zakresie architektury i budownictwa.