Skip to main content

Nasze specjalizacje

Oferta naszej pracowni opiera się na usługach projektowych, opiniach i ekspertyzach dendrologicznych oraz nadzorach i doradztwie. Podejmujemy się współpracy przy projektach ogrodów przydomowych, przestrzeni publicznych/wspólnych: zieleńców, skwerów, placów miejskich, placów zabaw, parków, zieleni w pasach drogowych i in., terenów wartościowych przyrodniczo, obiektów wspomagających retencję i bioróżnorodność oraz terenów zieleni zabytkowej.

Zieleń prywatna

Zieleń publiczna i komercyjna

Usługi projektowe

 

 • szkice i koncepcje zagospodarowania terenów zieleni
 • koncepcje programowo-przestrzenne
 • wielobranżowe dokumentacje budowlane i wykonawcze
 • projektowanie partycypacyjne
 • projekty rozwiązań zwiększających odporność przyrody na zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności
 • obiekty zielono-błękitnej infrastruktury, ogrody deszczowe, zielone dachy, zielone ściany, ścieżki przyrodnicze i in.
 • rewaloryzacje ogrodowych i parkowych założeń historycznych

Usługi dendrologiczne

 

 • inwentaryzacje zieleni
 • operaty dendrologiczne
 • projekty ochrony drzew
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego, ochrony i statyki drzew
 • ocena bezpieczeństwa w otoczeniu drzew
 • ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych

Nadzory i doradztwo

 

 • nadzory dendrologiczne na placu budowy
 • prowadzenie czynności formalnoprawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji dot. zieleni na terenach prywatnych, publicznych i zabytkowych
 • doradztwo w szeroko rozumianym zakresie istniejących drzew, projektowanej zielni i zagospodarowania terenu
 • edukacja przyrodnicza i architektoniczna [warsztaty z zakresu wiedzy o drzewach / przyrodzie, projektowaniu, dizajnie, edukacji architektonicznej]

Dla kogo pracujemy?

 • dla osób prywatnych
 • dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych: miast, starostw, dzielnic i instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, placówek oświatowych i in.
 • dla inwestorów komercyjnych: firm deweloperskich i prywatnych przedsiębiorców