Projekt zieleni na

skwerze przy UMCS

w Lublinie

Lublin / rok 2024
Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Powierzchnia: 7 600 m2
Projekt wykonawczy zieleni

Współpraca: Studio Architektury Katarzyna Szczęsna

Skwer przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej stanowi ważne miejsce spotkań na mapie Lublina  i jest głównym punktem życia akademickiego. Projekt zieleni obejmuje łącznie 1 366 szt. krzewów liściastych w 9 gatunkach w zwartych i uporządkowanych grupach rozmieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i 3 103 szt. bylin oraz traw ozdobnych w 27 gatunkach ( i różnych odmianach) w formie naturalistycznej rabaty kwietnej.

Podczas opracowywania układu zieleni kierowano się głównymi założeniami projektowymi:

  • estetyką przestrzeni pełniącej funkcje reprezentacyjne,
  • zachowaniem istniejącej szaty roślinnej stanowiącej tło krajobrazowe,
  • zwiększeniem bioróżnorodności gatunkowej,
  • zastosowaniem zieleni przystosowanej do warunków miejskich.

Zieleń w formie rozległej naturalistycznej łąki kwietnej wzmocni bioróżnorodność gatunkową, stanowiąc bazę pokarmową dla pożytecznych owadów i ptaków. Zastosowane gatunki, sadzone w mniejszych i większych grupach, wyróżnia długi okres kwitnienia i atrakcyjny wygląd poza sezonem wegetacyjnym. Wśród zaprojektowanych gatunków bylin i traw są: krwawniki pospolite, zawilce mieszańcowe, orliki pospolite, ostróżki wyniosłe, jeżówki purpurowe, kocimiętki, liatry kłosowe, pluskwice groniaste, bylice, szałwie omszone, arcydzięgle olbrzymie, rozchodniki okazałe, śmiałki darniowe, dzielżany, pysznogłówki, proso rózgowate czy trzęślice modre. Rabatę gęsto obsadzono roślinami cebulowymi tworzącymi łan 14 840 szt. kolejno po sobie kwitnących narcyzów, tulipanów i czosnków. Okres kwitnienia rabaty zaczyna się od wczesnej wiosny (przełomu marca/ kwietnia) do późnych jesiennych przymrozków, jednocześnie stale zmieniając efekt wizualny przez cały sezon. Kolorystykę zastosowanych kwiatów ograniczono do złamanych bieli, róży i fioletów. Całość uzupełniono o rozległe trawniki rekreacyjne.

Projekt zieleni w Lublinie