SUPERścieżka nad Czechówka

Lublin/ rok 2023
Inwestor:  Urząd Miasta Lublina
Powierzchnia: 4 400 m2

Projekt koncepcyjny / budowlany

Obszar objęty opracowaniem położony jest przy ul. Wądolnej w Lublinie i stanowi fragment doliny Czechówki.

Najważniejszym założeniem projektowym SUPERścieżki – w perspektywie czasowej z możliwością dalszej rozbudowy wzdłuż rzeki – jest rekreacja i edukacja poprzez popularyzację wiedzy o ekosystemie rzecznym oraz ukierunkowany  kontakt z naturą. Szczególną grupą, do której ma trafić program ścieżki, są jej najmłodsi użytkownicy. Kiedy celem podróży osoby dorosłej jest spacer, podziwianie, obserwacja osobliwości przyrody, dzieci pragną doświadczać — widzieć, słyszeć i dotykać.

Przyjęte rozwiązania projektowe wykorzystują potencjał przyrodniczy i walory krajobrazowe terenu. Ze względu na pełnione funkcje obszar podzielono na strefy o różnym sposobie zagospodarowania:

  • Drewniany pomost rekreacyjny – pełniący funkcję niewielkiej „promenady” spacerowej, służącej podziwianiu piękna przyrody, odpoczynkowi i edukacji.
  • Dzika strefa obserwacji i lęgu ptaków – czyli zachowanie strefy ekotonowej (ochronnej) wzdłuż rzeki w celu podniesienia stabilności ekosystemu rzecznego i bioróżnorodności. Uzupełnienie jej o grupy kwitnących i przebarwiających się rodzimych gatunków drzew i krzewów pozwoli na uzyskanie wielowarstwowej struktury roślinności, stanowiącej schronienie dla ptaków i innych zwierząt.
  • Rozległy trawnik ekstensywny i łąka kwietna – będące bazą pokarmową dla ptaków i zapylaczy,
  • Strefa piknikowa z miejscem na ognisko – w celu spędzania czasu z rodziną i znajomymi na łonie natury,
  • Boisko wielofunkcyjne z możliwością do wykorzystania do różnych form sportu.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.