Skip to main content

Projekt ogrodu

Tworzymy ogrody w zgodzie z ich naturalnym charakterem.

Rozpoczęcie pracy nad projektem poprzedza spotkanie, na którym omówione zostaną potrzeby i oczekiwania Inwestora, wybór stylu i etapy dalszej pracy.

Kolejnym krokiem jest inwentaryzacja terenu i istniejącej roślinności – polegająca  na pomiarze wszystkich elementów ogrodu, niwelacji wysokościowej terenu, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. Analizujemy teren, walory krajobrazowe i położenie działki.

Następnie rozpoczynamy pracę nad koncepcją ogrodu. Poprzez wybór kształtu trawników i rabat, wytyczenie linii ścieżek i połączeń – formowane są strefy funkcjonalno-przestrzenne ogrodu.

Po zaakceptowaniu wypracowanej koncepcji  zagospodarowania terenu sporządzony zostaje projekt techniczny, który zawiera szczegółowe rysunki ogrodu i jego elementów, informacje o sposobie wykonania prac, specyfikacji zastosowanych materiałów i roślin oraz ich ilościach.

 

Projekt ogrodu przydomowego składa się z dwóch części: koncepcji  oraz projektu technicznego.

 

 

Koncepcja zagospodarowania terenu

  • wstępne szkice koncepcyjne (rzut w kolorze), zawierające warianty zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem stref funkcjonalno-przestrzennych, układu komunikacji, wyznaczeniem linii rabat i trawników, lokalizacją elementów małej architektury, określeniem charakteru proponowanej roślinności i wskazaniem lokalizacji drzew,
  • wizualizacje i wirtualny spacer po ogrodzie [krótka animacja] na podstawie trójwymiarowego modelu ogrodu – opcja dodatkowa, sporządzona do wybranego wariantu koncepcji.

Projekt techniczny

  • inwentaryzację terenu i roślinności istniejącej – przedstawioną w formie graficznej,
  • projekt układu komunikacyjnego i doboru nawierzchni,
  • projekt doboru gatunkowego – z szczegółowym wykazem gatunków roślin dobranych do ilości światła, zasobności i wilgotności podłoża oraz dostosowania pór kwitnienia / przebarwień,
  • schemat oświetlenia, z doborem i lokalizacją opraw oraz rozmieszczeniem projektowanych obwodów,
  • projekt automatycznego nawodnienia ogrodu,
  • rysunki techniczne projektowanych elementów ogrodu, np. małej architektury, altan i wiat, zbiorników wodnych, murków oporowych, ogrodzenia, tarasów,
  • zestawienie projektowanych elementów ogrodu z szacunkowym kosztorysem wykonawczym.

Wyceny projektów i usług przygotowujemy indywidualnie i bezpłatnie.

W celu przygotowania oferty pomocne będą materiały wyjściowe: projekt zagospodarowania działki z lokalizacją budynku i infrastrukturą, rzuty kondygnacji i elewacji budynku, lokalizacja i powierzchnia działki.