Projekt zieleni alei

Wojska Polskiego

Jelenia Góra / rok 2023
Inwestor: Miasto Jelenia Góra
Powierzchnia: 7 000 m2
Projekt koncepcyjny / wykonawczy

Współpraca: Arbre Architektura Krajobrazu

Projektowany układ zieleni wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze obejmuje ok. 7 000 m2 nasadzeń w obrębie pasa drogowego i stanowi ważny element układu urbanistycznego. Podczas opracowania projektu kierowano się poniższymi założeniami projektowymi:

 • wprowadzeniu uporządkowanych, ozdobnych grup nasadzeń pełniących funkcje estetyczne,
 • zachowaniu istniejącej szaty roślinnej,
 • wprowadzeniu zieleni odpornej na zanieczyszczenia,
 • zachowaniu zieleni izolacyjnej,
 • zaprojektowaniu nasadzeń nawiązujących do historycznego charakteru miejsca – poprzez dobór odpowiednich gatunków roślin oraz nasadzenia akcentujące wartości architektoniczne i stanowiące estetyczną formę „przedogródków” dla zabudowy wzdłuż ulicy,
 • projektowaną zieleń zaprojektowano jako kompozycję wprowadzającą do istniejącego zagospodarowania terenu rytmy, osie i akcenty, układ zieleni tworzy wnętrze nadające tożsamości ulicy, stanowi o jego reprezentatywności,
 • wytycznymi dot. planowanego budżetu przeznaczonego na realizację inwestycji określonymi przez Inwestora.

Projektowane nasadzenia uzupełniają głównie istniejącą zieleń wysoką (aleję drzew) i będą wprowadzone jako mieszane nasadzenia modułowe w następujących formach:

  • zieleni niskiej w postaci rabat kwiatowych z bylin i roślin cebulowych,
  • zieleni średniej w postaci krzewów.